Exemplu Articol

 In Uncategorized

Asistență Socială – asistentul social asigura legatura între asociație și beneficiar, efectuează anchete sociale pentru a identifica nevoile potențialilor beneficiari, efectuează consilieri sociale atât la domiciliul beneficiarului cât și la sediul asociației, întâlniri de grupuri între beneficiari și curatori, experiențe de grupuri, ierarhizează informațiile în funcție de impactul lor social de gravitatea fiecarui caz, oferă suport legislativ menit să faciliteze obținerea drepturilor și îndatoririle beneficiarilor legale, ofera alternative pentru rezolvarea situațiilor de criză. Se continuă efectuarea de noi anchete sociale și încheierea de contracte de servicii socio-medicale atât la domiciliu cât și la sediul asociației, aplicarea chestionarelor de satisfacție asupra serviciilor primite și centralizarea datelor obținute, observarea/monitorizarea stării de sănătate și a eficientizări serviciilor acordate.

Recent Posts

Leave a Comment