SE NARUIE ZIDUL EXCLUDERII

Scopul a fost de informare si sensibilizare a opiniei publice privind problemele pe care le intampina persoanele cu handicap locomotor precum si mediatizarea actiunilor desfasurate de membrii asociatiei.

UN SOARE PENTRU TOTI

Acest proiect vizeaza promovarea unui discurs integrativ privind persoana cu handicap locomotor si sa contribuie la dezvoltarea unei societati in care aceasta sa fie cetatean activ, capabil sa isi aleaga propriul stil detviata. In acest scop programul intentioneaza sa actioneze pentru eliminarea discriminarii si sa creasca gradul de informare si de constientizare asocietatii civile fata de problemele si nevoile persoanelor cu handicap locomotor din Galati legate de problema accesibilizarii mediului fizic si initierea unor actiuni menite sa conduca la rezolvarea unor situatii concrete pe plan local.

MANA IN  MANA

Centrul   Pilot de  integrare si  reintegrare socio-profesionala a persoanelor cu handicap locomotor din judetul Galati.

 Prin acest proiect am oferit persoanelor cu handicap locomotor din judetul Galati cursuri de operare PC  sustinute de  lectori  specializati  in acest domeniu,  cursurile sunt  acreditate de  Ministerul

Invatamantului si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, angajarea.citorva persoane cu dizabilitati si cursuri de recuperare activa pentru persoanele dependente de fotoliul rulant sustinute de instructori specializati in acest sens.

PARTENERI pentru o lume FARA bariere 

Campanie de advocacy pentru egalitatea de sanse la educatie.

1.Campania de advocacy ,,ScoalaInclusiva” isi propune sa abordeze problema inlaturarii barierelor din calea integrarii tanarului cu dizabilitati in sistemul educational s.i in comunitatea liceala. Premisa de la care pornim este aceea a atragerii de parteneri din randul tinerilor cu dizabilitati, din randul elevilor de liceu si din structurile de conducere a liceelor pentru organizarea si implementarea unei campanii de advocacy si inchierea unei cualiti intre administratia locala, licee, ong-uri, patroni de firme, biserica si asociatia noastra.

2.Investim in viitor program pentru dezvoltarea responsabilitatii sociale la nivelul companiilor private,

– organizarea de seminarii/ dezbateri publice cu reprezentatii companiilor private,

– organizarea unei campanii publice Pro diversitate si nondiscriminare la locul de munca, pentru
accesibilizarea  spatiului  fizic  al  companiei,  crearea  locurilor de  munca  adaptate, si al unor departamente de responsabilitate sociala in cadrul companiilor, care sa se ocupe de realizarea
strategiilor pentru  implicarea companiei  in  rezolvarea  problemelor  sociale  ale comunitatii,  in
dezvoltarea societatii civile.

– organizarea unor sesiuni de training (sustinute de trainerii nostri), in cadrul companiilor din Galati care sa duca la schimbarea mentalitatii angajatilor cu privire la persoanele cu dizabilitati.

VIATA INDEPENDENTA

Distribuire de fotolii rulante la persoane dependente de acestea in 2 ani 250 buc.

ACCES

Central de terapie complexa si ingrijire la domiciliul pentru persoane cu dizabilitati fizice si asociate din Municipiul Galati. Dezvoltarea programului de recuperare/ abilitare, asistenta si ingrijire la domiciliu. In prezent avem peste 300 de solicitari la serviciilor fumizate de Centrul nostru pe care nu le putem onora, pana acum programul de recuperare, reabilitare s-a desfasurat in proportie de 80% in centrul asociatiei. Anul trecut am demarat programul de ingrijire la domiciliu, timp in care am inregistrat rezulte foarte bune, si am identificat nevoile persoanelor cu dizabilitati primind numeroase solicitari de furnizare a serviciilor la domiciliu. Astfel am hotarat sa diversificam si sa extindem oferta de servicii prin:

–  achizitionarea de aparatura pentru sala de kinetoterapie si masaj,

–  achizitionarea de aparatura care pot fi transportata la domiciliul beneficiarilor,

–  achizitionarea de materiale medicale de urgenta (pansamente, seringi, ace, romplast, pampersuri, medicatie de urgenta etc, unguente, materiale pentru sedintele de masaj),

–  angajarea de personal calificat pentru serviciile acordate.

TOTI TINERI TOTI EUROPENI

In urma evaluarii realizate la nivel national, s-a identificat lipsa Egalitatii de Sanse la Educatie pentru tinerii cu handicap. Primul aspect al acestei probleme este lipsa de accesibilitate a cladirilor institutiilor publice (institutii de invatamant, biblioteci, etc.). Cel de-al doilea aspect al problemei este nerespectarea legislatiei in vigoare – Legea 448/12.2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,Normativul NP 0510/2001 aprobat prin Ordinul MLPTL 6490/25.04.2001 privind accesibilizarea cladirilor.

Lipsa de accesibilizare a spatiilor si institutiilor publice face ca din procentul de peste 6% din populatia totala a Romaniei (conform studiilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii), reprezentand persoane cu dizabilitati locomotorii, un numar foarte mic sa fie integrate in viata sociala si profesionala.

ACCES SI INTEGRARE

Asistenta, recuperare , implemetare sociala, servicii ambulatorii pentru adulti cu dizabilitatiScopul proiectului este acela de a dezvolta un sistem de asistenta, recuperare si sustinere-servicii comunitare pentru oamenii cu dizabilitati din judetul Galati. Grupul tinta al proiectului –sunt oameni din Galati, Tulucesti, Sendreni, Vanatori, Schela , care au peste 18 ani, fara discriminare de varsta, sex sau etnie, religie.